Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cooper, C.L.,Payne, R., 1986.,Stress at work, Wiley & Sons, Chichester
Dipboye, R.L., Smith, S.C., Howell, C.W., 1994.,Organizational stress. In Understanding an industrial and itegrated organizational approach psychology, 287-336
Чабаркапа М. Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. Чигоја штампа, Београд, 2008.
↑↑↑