Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Gabbard, G. (2005). Psychodynamic Psichiatry in Clinical Practice (4th Ed.), American Psychiatric Publishing.
2. Kernberg, O. (1984). Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies. New Haven, CT, Yale University Press.
3. Kernberg, O. (2004). Psychodynamic theories of personality disorder. In: M. F. Lenyenweger, J. F. Clarkin (Eds.), Major Theories of Personality Disorder (2nd Ed.) (pp. 156-198). The Guilford Press.
↑↑↑