Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
7.2. у 14 Амф.

Mотивација и емоције
5.2. у 10 105

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
13.2. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
7.2. у 12 Амф, 101 и 103

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 - писмени испити
8.2. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени део испита
9.2. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
9.2. у 9 208

Психологија опажања
5.2. у 12 Амф, 101 и 103

Историјски увод у психологију
12.2. у 18 Амф.

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
13.2. у 10 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
13.2. у 17  7.2. у 16, Амф. Амф.

Психологија личности
6.2. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
9.2. у 14 Амф.

Психологија учења - усмени испит
13.2. у 10 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
5.2. у 10 208

Психологија менталног здравља
8.2. у 12 103

Психометрија 1, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
12.2. 106III ГОДИНА
Генетика
12.2. у 15 101

Општа психопатологија
8.2. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
7.2. у 10 103

Увод у психологију образовања
10.2. у 10 Амф.

Педагошка психологија 1
6.2. у 17 105

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија
9.2. у 12 Амф, 101

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
6.2. у 12 101

Основи психотерапије и саветовања
5.2. у 12 214

Увод у клиничку психологију
13.2. у 10 103

Kаријерa, Управљање каријером
5.2. у 12 201

Неуропсихологија
12.2. у 15 105

Развојна психопатологија
6.2. у 13 103

Психологија породице
13.2. у 10 103

Психологија религије
6.2. у 13 103

Методика наставе психологије, предаја портфолија (електронским путем)
7 дана пре испита

Методика наставе психологије
5.2. у 12 ЦОН

Мировна психологија
9.2. у 12 Амф.

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена, двосеместрални предмети
13.2. у 14 104

Психопатологија деце и младих
9.2. у 10 283, 210IV ГОДИНА
Педагошка психологија 2
7.2. у 10 103

Одабране теме из статистике и психометрије
12.2. С04

Психолошке школе и правци
12.2. у 18 Амф.

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
24.1. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
12.2. у 12 257

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене, писмени испит
12.2. у 10 101

Основи психотерапије и саветовања
5.2. у 12 214

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
7.2. у 10 258

Вештине психолошког саветовања
7.2. у 10 258

Интервенције у кризи
5.2. у 11 104

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
9.2. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља – специјални део
13.2. у 14 104

Општа психопатологија - специјални део
8.2. у 15:30 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
9.2. у 12 283

Психопатологија групних процена
6.2. у 13 103

Афективни развој
8.2. у 12 103

Психологија учења и наставе
10.2. у 10 Амф.

Психологија даровитости - писмени испит
7.2. у 10 103

Комуникацијске вештине
6.2. у 17 105

Морални развој
9.2. у 14 Амф.

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
7.2. у 13 214

Психолошке основе образовне политике
10.2. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање
6.2. у 17 105

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
13.2. у 14 105

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
8.2. у 12 105

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
5.2. у 12 201

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
13.2. у 12 104

Стрес на раду
6.2. у 12 101

Психологија зрелог доба и старења
8.2. у 10 103Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеМАСТЕР
Етичка и критичка питања у клиничкој психологији, Етичка питања у клиничкој психологији
13.2. у 10 103

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ, Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
24.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део Генограм
12.2. у 10 282,258

Управљање променама
13.2. у 14 105

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
13.2. у 17  7.2. у 16, Амф. Амф.

Моделовање когнитивних процеса
13.2. у 9 251

Културно-историјска психологија
13.2. у 10 Амф.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - предаја радова
1.2.

Психолошка примарна превенција,Здравствена психологија
13.2. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
7.2. у 10 258

Конструктивистичка терапија
у договору са наставником

Професионална и етичка питања у психологији рада
8.2. у 12 105

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
8.2. у 12 105

Психолошке основе образовне политике
10.2. у 10 Амф.

Школска психологија
6.2. у 17 105

Мултикултурално образовање
6.2. у 17 105ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
13.2. у 13 260
↑↑↑