Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
19.1. у 14 Амф.

Mотивација и емоцијe
17.1. у 14 105

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
18.1. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
24.1. у 12 Амф, 101 и 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
15.1. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
16.1. 106

Физиологија нервног система и Биолошка психологија, усмени испит
16.1. у 9 208

Психологија опажања
22.1. у 12 Амф, 101 и 103

Историјски увод у психологију
23.1. у 18 Амф.

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
18.1. у 10 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
23.1. у 16  18.1. у 15, Амф. Амф.

Психологија личности
16.1. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
19.1. у 12 Амф.

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
16.1. у 10 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
15.1. у 10 208

Психологија менталног здравља
17.1. у 10 103

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
22.1. 106III ГОДИНА
Генетика
17.1. у 14 103

Општа психопатологија
18.1. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
19.1. у 13 103

Колоквијум из Психологије интелигенције
19.1. у 10 103

Увод у психологију образовања, Педагошка психологија 1
24.1. у 14 Амф.

Социјална перцепција и интеракција
22.1. у 14 Амф, 101 и 105

Мировна психологија
22.1. у 14 Амф.

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија
22.1. у 14 Амф, 101 и 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
16.1. у 13 Амф.

Психопатологија деце и младих
19.1. u 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
23.1. у 14 104

Психологија породице
15.1. у 10 103

Основи психотерапије и саветовања
17.1. у 12 214

Увод у клиничку психологију
15.1. у 10 103

Каријера,Управљање каријером
18.1. у 12 101

Неуропсихологија - писмени испит
16.1. у 17 101

Развојна психопатологија
15.1. у 14 103

Психологија религије
15.1. у 14 103

Методика наставе психологије - предаја портфолија (електронским путем)
7 дана пре испита

Методика наставе психологије
18.1. у 15:30 ЦОНIV ГОДИНА
Педагошка психологија 2
19.1. у 13 103

Основи психотерапије и саветовања
17.1. у 12 214

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
19.1. у 11 103

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
16.1. у 12 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
10.1. у 14 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
16.1. у 10 101

Интервенције у кризи
17.1. у 11 105

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
15.1. у 15  15.1. у 9, 258 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
19.1. у 10 283, 210

Општа психопатологија - специјални део
18.1. у 15:30 258

Вештине психолошког саветовања
15.1. у 15  15.1. у 9, 258 258

Психопатологија групних процеса
15.1. у 14 103

Психологија менталног здравља – специјални део
23.1. у 14 104

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
18.1. у 12 101

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
19.1. у 16 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
24.1. у 14 Aмф.

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
23.1. у 14 105

Стрес на раду
16.1. у 13 Амф.

Психологија даровитости, писмени испит
19.1. у 13 103

Комуникацијске вештине
24.1. у 14 Амф.

Афективни развоj
17.1. у 10 103

Морални развој
16.1. у 12 105

Психологија учења и наставе
15.1. у 10 105

Психолошке основе образовне политике
15.1. у 10 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
24.1. у 14 Амф.

Психолошке школе и правци
23.1. у 18 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
23.1. у 10 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
22.1. С04

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
19.1. у 12 283Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеМАСТЕР
Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
15.1. у 10 103

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
15.1. у 15  15.1. у 9, 258 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
24.1. у 14 Амф.

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
19.1. у 16 105

Управљање променама
23.1. у 14 105

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
23.1. у 16  18.1. у 15, Амф. Амф.

Клиничке неуронауке
24.1. у 16 214

Психолошке основе образовне политике
15.1. у 10 105

Школска психологија
24.1. у 14 Амф.

Културно-историјска психологија
18.1. у 10 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
16.1. у 9 251

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова
10.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
23.1. у 12 264

Конструктивистичка терапија, Психологија коучинга
у договору са наставником

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова
10.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
16.1. у 10 282,258ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
18.1. у 13 260
↑↑↑