Психологија

  • 2005 - основне студије - ФФ
  • 2015 - докторске студије - САД Диплома нострификована 26.10.2016
  • 2017 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
  • 2016 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
↑↑↑