Психологија

 • inteligencija, darovitost, procena sposobnosti
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2005 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПЕРСОНАЛНИ ЧИНИОЦИ ШКОЛСКЕ УСПЕШНОСТИ И ПОДБАЦИВАНЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ДАРОВИТИХ И ПРОСЕЧНИХ УЧЕНИКА)
 • 2008 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП И КОНСТРУКТИ У ПСИХОЛОГИЈИ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ:ТЕОРИЈСКА И ЕМПИРИЈСКА ВАЛИДАЦИЈА СТАНОВИШТА О ВИШЕВРСНИМ "НЕАКАДЕМСКИМ" ИНТЕЛИГЕНЦИЈАМА)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2005 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2001 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА II)
 • 2001 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА II)
 • 2001 -  2005 - Procesi formiranja novih kompetencija i obrazaca ponasanja u drustvu koje se menja
  Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
 • 2006 -  2010 - Psiholoski problemi u kontekstu drustvenih promena
  Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)



↑↑↑