Психологија

 • 224
  КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ – стицање компетенција неопходних за ефикасно комуницирање и решавање сукоба у образовном контексту
  КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА У ШКОЛИ - развијање и имплементација програма за ученике и програма за професионално усавршавање наставника
  ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА – анализа образовне политике и реформе образовања у Србији из угла демоктратизације образовног система
  ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ОСЕТЉИВОСТ – анализа школског курикулума са становишта заступљености различитих културних перспектива и уважавања културних разлика
  ВРШЊАЧКИ КОНФЛИКТИ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ - испитивање карактеристика и социјализацијских ефеката вршњачких конфликата у адолесценцији
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2001 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТАВОВИ УЧЕНИКА ПРЕМА ШКОЛИ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОНФЛИКТ У ВРШЊАЧКИМ ОДНОСИМА НА АДОЛЕСЦЕНТНОМ УЗРАСТУ:КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЕФЕКТИ)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА I)
 • 1992 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 -  2013 - International Association for Intercultural education (IAIE)  (чланство)
 • 1989 -  2013 - Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 2012 -  2014 - ТЕМПУС пројекат: Master Program for Subject Teachers in Sebia
  Универзитет у Београду (наставник)
 • 2011 -  2013 - ТЕМПУС пројекат: Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro
  Универзитет у Београду (наставник)
 • 2011 -  2014 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву орјентисаном на европске интеграције“, број 179018
  Институт за психологију (истраживач)
 • 2012 -  2014 - TALIS 2013 - Међународна студија учења и наставе (OECD)
  Институт за психологију (национални руководилац пројекта)
 • 2012 -  2013 - Images of Intercultural Education and its Implications for Teacher Training
  Institut for International Cooperation in Education (IZB) и Институт за психологију (истраживач )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑