Психологија

 • Самопоимање (Self-concept)
  Психометрија - развој психолошких мерних инструмената
  Криминално и антисоцијално понашање
  Траума и стрес
  Професионална селекција
 • 1986 - основне студије - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ЗАДРУ
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОРОДИЧНЕ ВАРИЈАБЛЕ И КОНЦЕПТ О СЕБИ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: САМОПОИМАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1996 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОМЕТРИЈА)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОМЕТРИЈА)
 • 1999 -  2005 -  Методологија психолошких истраживанја
  Филозофски факултет, Бања лука, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2005 -  2006 -  психометрија
  филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2006 -  Психолошки проблеми у контексту друштвених промена
  Институт за психологију (Истраживање насилног понашања деце и одраслих Социјалне и психолошке последице рата )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑