Психологија

  • психологија рада и организације, добробит и безбедност на раду, злостављање на раду, стрес на раду, ангажованост на раду, дизајн и обликовање послова, управљање каријером, позитивна психологија на раду
  • 2008 - основне студије - ФФ
  • 2015 - докторске студије - ФФ
  • 2010 - мастер студије - ФФ
  • 2018 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
  • 2011 -  Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције (179018)
    Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑