Педагогија

Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Радован Антонијевићредовни професор
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Радован Антонијевићредовни професор
др Александар Тадићванредни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Радован Антонијевићредовни професор
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑