Педагогија

Савремени педагошки правци
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
Лука Николићистраживач-приправник
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Појава различитих педагошких праваца крајем IX и почетком XX века. Индивидуална педагогија. Социјална педагогија. Културна педагогија. Педагогија радне школе. Прагматистичка педагогија. Експериментална педагогија. Компаративна педагогија. Педологија. Функционална педагогија. Егзистенцијализам и педагогија. Есенцијалистичка педагогија. Марксистичка педагогија. Неотомистичка педагогија. Психоанализа и васпитање.
Циљ изучавања предмета: 1. Упознаванје студената са различитим концепцијама васпитања, теоријским и методолошким оријентацијама, педагошким школама и правцима; 2. оспособљавање студената за критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија и учења, за самостално суђење и закључивање и успешну одбрану сопствених погледа и ставова; 3. упућивање студената у одговарајуће облике истраживачког рада везане за ову област.
Предуслови за полагање: Знања из Опште педагогије, Опште историје педагогије, Школске педагогије.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари (анализе, расправе, дискусије, саопштења, извештаји), групне и индивидуалне консултације, рад на пројектима индивидуално или тимски, менторски рад.
Обавезе студената: Похађање наставе,израда семинарског рада, израда домаћих радова - есеја на задате теме, анализа изворних дела, саопштења, анализа семинарских радова, учешће у дискусији (расправа "pro et contra", панел-дискусија и сл.).
Постојећи курсеви:
↑↑↑