Педагогија

Курс:
Теоријска и емпиријска проучавања уџбеника (ПЕ)
Предавачи: др Ана Пешикан редовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: --
Циљ изучавања курса: --
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: --
↑↑↑