Педагогија

Курс:
Стратегије развоја система васпитања и образовања (мастер)
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Образовна идеологија као основа стратешког планирања развоја система образовања и васпитања. Општа и посебна стратешка начела израде развојних стратегија. Додирне тачке са сродним развојним стратегијама (социјална политика, рад, здравство...). Стратегија развоја образовања у Србији по нивоима система образовања и васпитања-заједнички елементи и специфична решења. Вежбе: Упоредна анализа стратешких и нормативних решења.Истраживања и статистика као извор података о степену примењености стратешких опредељења у области образовне политике.
Циљ изучавања курса: Упознавање основних начела планирања стратегија развоја система образовања и васпитања и разумевање њихових садржаја.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавање, разговор, дискусија, консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Водич кроз стратегију Европа 2020 (2011). Београд: Европски поктрет у Србији, Фонд за отворено друштво.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 (2012). Београд: Влада Ррпублике Србије.
Закон о основама система образовања и васпитања (2009). Београд: Службени гласник.
Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. (Систем васпитања и образовања, 281-330)
Попов, Ж. и Р. Антонијевић (2012). Услови деце која напуштају обавезно образовање и васпитање у Србији. Квалитет у образовању - изазови и перспективе (227-239). Београд: ИПА.
Квалитетно образовање за све - изазови реформе образовања у Србији (2004). Београд: Министарство просвете и спорта.
↑↑↑