Педагогија

Курс:
Ваншколска педагогија
У оквиру предмета: Ваншколска педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Наташа Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
План курса:

1. недеља
предавање - Ваншколска педагогија као научна дисциплина и изборни студијски предмет
Ваншколска педагогија као научна дисциплина. Предмет проучавања Ваншколске педагогије

2. недеља
предавање - Ваншколско васпитање и образовање у систему васпитања
Ваншколско васпитање и образовање као део целокупног система васпитања. Улога и значај ваншколског васпитања и образовања за развој ученика.

3. недеља
предавање - Ваншколске активности деце и омладине
Облици и врсте ваншколских активности. Чиниоци организовања ваншколског васпитања и образовања. Начела организовања ваншколског васпитања и образовања.

4. недеља
пракса - Начин функционисања и деловање ваншколске установе I
Посета одабраној установи и обављање практичног рада

5. недеља
пракса - Начин функционисања и деловање ваншколске установе II
Посета одабраној установи и обављање практичног рада

6. недеља
пракса - Начин функционисања и деловање ваншколске установе III
Посета одабраној установи и обављање практичног рада

7. недеља
предавање - Природа и карактеристике васпитно-образовних активности I
Подручја, садржаји и активности васпитно-образовног рада различитих ваншколских установа и организација - извештавање о обављеном практичном раду студената

8. недеља
предавање - Природа и карактеристике васпитно-образовних активности II
Подручја, садржаји и активности васпитно-образовног рада различитих ваншколских установа и организација - извештавање о обављеном практичном раду студената

9. недеља
предавање - Сарадња школа и институција и организација ваншколског васпитања и образовања
Потребе, могућности и видови сарадње школских и ваншколских институција

10. недеља
предавање - Међусобна сарадња институција и организација ваншколског васпитања и образовања
Потреба, могућности и видови сарадње ваншколских институција и организација

11. недеља
предавање - Унапређивање васпитно-образовног рада у ваншколском контексту
Потреба, могућности и начини унапређивања васпитно-образовног рада у ваншколском контексту

12. недеља
- - Израда писаног рада
Израда писаног рада о начну функционисања и деловања одабране ваншколске установе или организације, као и карактеристикама остваривања ваншколског васпитања и образовања у оквиру те установе

13. недеља
- - Анализа и оцена писаних радова студената

14. недеља
- - Евидентирање извршених обавеза и евалуација курса

15. недеља
- - Испит
↑↑↑