Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни + продужени)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.

Одлука о продужењу испитног рока

  • папирна пријава испита: до 27.09.2018. (до 12:00 или до 14:00 у зависности од радног времена секретара одељења)
  • жута пријава за прво и друго пријављивање испита
  • розе пријава за треће и свако наредно пријављивање испита
  • испити ће се одржавати: од 26. до 30.09.2018.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
19.9. у 9 часова амфитеатар

Систем васпитања и образовања
20.9. у 9 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
19.9. у 9 часова амфитеатар

Основи психологије личности
25.9. у 12 часова сала 105

Општа психологија
25.9. у 12 часова сала 105

Статистика у истраживању образовања
21.9. у 14 часова  24.9. у 12 часова , амфитеатар амфитеатар

Увод у развојну психологију
21.9. у 10 часова амфитеатар

Развојна психологија
21.9. у 10 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
26.9. у 11 часова СО3

Општа педагогија
19.9. у 9 часова амфитеатар

Образовање и медији
20.9. у 10 часова сала 103

Рад с даровитим ученицима
20.9. у 9 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
19.9. У 10 часова сала 101

Историја школства у Србији
25.9. у 13 часова сала 101

Развој школства и педагогије у Србији
19.9. у 10 часова сала 101

Увод у педагошку психологију
17.9. у 10 часова сала 103

Педагошка психологија
17.9. у 10 часова сала 103

Увод у педагошка истраживања
26.9. у 11 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
26.9. у 11 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
26.9. у 11 часова амфитеатар

Дидактика
20.9. у 10 часова сала 103

Предшколска педагогија
18.9. у 10 часова СО3

Ваншколска педагогија
19.9. у 9 часова амфитеатар

Школска педагогија (одабране теме)
21.9. у 14 часова к277

Језик и образовање
20.9. у 12 часова сала 213

Образовање одраслих
26.9. у 10 часова сала 103

Савремени педагошки правци
19.9. у 10 часова к266

Школска педагогија
24.9. у 14 часова амфитеатар

Школска педагогија (усмени испит за студенте који су предмет слушали закључно са школском 2016/17.)
24.9. у 17.30 часова к277

Методика рада школског педагога
25.9. у 10 часова к277

Предаја дневника из школске стручне праксе
21.9. у 14 часова к277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
25.9. у 15 часова к277

Системи и програми предшколског васпитања
18.9. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (за студенте треће и четврте године)
18.9. у 13 часова  18.9. у 12 часова, СО3 СО3

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
19.9. у 11 часова ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
24.9. у 11 часова ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
21.9. у 12 часова ЦОН

Информационе технологије у образовању
19.9. у 9 часова амфитеатар

Медији и образовање
20.9. у 10 часова сала 103

Интерактивне методе у настави
20.9. у 14 часова к269

Професионални развој наставника
25.9. у 14.30 часова сала 101

Управљање у образовању
17.9. у 11 часова к277

Евалуација школског образовања
17.9. у 13 часова сала 213

Методика језичког образовања
20.9. у 12 часова сала 213

Истраживања у педагогији (мастер)
26.9. у 11 часова амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
19.9. у 10 часова к266

Породични односи и васпитање (мастер)
19.9. у 10 часова к266

Педагошко саветовање (мастер)
17.9. у 11 часова к277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
17.9. у 11 часова к277

Управљање у образовању (мастер)
17.9. у 11 часова к277

Компаративна педагогија (мастер)
17.9. у 11 часова к277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
21.9. у 13 часова к277

Национална историја педагогије (мастер)
25.9. у 14.30 часова сала 101

Општа историја педагогије (мастер)
26.9. у 13.30 часова С03

Савремене теорије васпитања (мастер)
20.9. у 9 часова амфитеатар

Морални развој и морално васпитање (мастер)
20.9. у 9 часова амфитеатар

Евалуација рада наставника
20.9. у 14 часова к269

Развој и права детета
21.9. у 12 часова к269
↑↑↑