Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Систем васпитања и образовања
07.02. у 10.15 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
07.02. у 10.15 часова амфитеатар

Основи психологије личности
05.02. у 10 часова амфитеатар

Општа психологија
05.02. у 10 часова амфитеатар

Увод у филозофију
05.02. у 12 часова сала 104

Логика са општом методологијом
12.02. у 11 часова сала 309

Статистика у истраживању образовања
08.02. у 14 часова амфитеатар

Професионалне вештине
06.02. у 13.30 часова кабинет 270

Увод у развојну психологију
08.02. у 8 часова амфитеатар

Развојна психологија
08.02. у 8 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
12.02. у 12 часова СО3

Општа педагогија
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Увод у педагошку психологију
12.02. у 10 часова сала 103

Ваншколска педагогија
07.02. у 10.15 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
07.02. у 10 часова сала 101

Историја школства у Србији
12.02. у 12 часова СО3

Увод у педагошка истраживања
08.02. у 10 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
08.02. у 10 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
08.02. у 10 часова амфитеатар

Дидактика
09.02. у 11 часова сала 211

Предшколска педагогија
06.02. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (3. година)
06.02. у 10 часова СО3

Концепције и стратегије разредне дисциплине
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Школска педагогија (одабране теме)
12.02. у 10 часова кабинет 277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
08.02. у 8 часова амфитеатар

Језик и образовање
08.02. у 11 часова СО3

Образовање одраслих
12.02. у 12 часова сала 101

Савремени педагошки правци
05.02. у 10 часова кабинет 266

Школска педагогија
12.02. у 10 часова кабинет 277

Развијање и евалуација програма (4. година)
06.02. у 12 часова СО3

Методика рада школског педагога
13.02. у 10 часова кабинет 277

Предаја дневника праксе
12.02. у 10 часова кабинет 277

Стручна пракса 2 (одбрана дневника праксе)
13.02. у 13 часова кабинет 277

Системи и програми предшколског васпитања
06.02. у 10 часова СО3

Дечја игра и развијање стваралаштва
06.02. у 10 часова СО3

Евалуација школског образовања
13.02. у 14 часова кабинет 277

Праћење и оцењивање у настави
08.02. у 14 часова кабинет 269

Информационе технологије у образовању
07.02. у 10.15 часова амфитеатар

Интерактивне методе у настави
08.02. у 14 часова кабинет 269

Рад са даровитим ученицима
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Методика математичког образовања
09.02. у 11 часова сала 211

Истраживања у педагогији (мастер)
08.02. у 10 часова амфитеатар

Високошколско образовање(мастер)
05.02. у 13 часова кабинет 266

Детињство, култура и образовање (мастер)
06.02. у 13.30 часова кабинет 270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
12.02. у 10 часова кабинет 277

Компаративна педагогија (мастер)
12.02. у 9 часова кабинет 277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Настава и учење (мастер)
09.02. у 13 часова кабинет 667

Национална историја педагогије (мастер)
07.02. у 10 часова сала 101

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
06.02. у 13.30 часова кабинет 270

Општа историја педагогије (мастер)
12.02. у 12 часова СО3

Педагошко саветовање(мастер)
12.02. у 10 часова кабинет 277

Породични односи и васпитање (мастер)
05.02. у 12 часова кабинет 266

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
06.02. у 13.30 часова кабинет 270

Савремене теорије васпитања(мастер)
07.02. у 8.30 часова амфитеатар

Управљање у образовању (мастер)
13.02. у 14 часова кабинет 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи(мастер)
12.02. у 10 часова кабинет 277

Евалуација рада наставника
08.02. у 14 часова кабинет 269

Развој и права детета
09.02. у 13 часова кабинет 269Страни језик
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑