Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
23.01. у 16:00 амф.

Основи педагошке науке
19.01. у 14:00 амф.

Увод у педагогију
23.01. у 14:00 амф.

Општа психологија
22.01. у 16.00 и 17.30 , амф. у две групе (16.00 часова једна група; 17.30 часова друга група) амф.

Основи психологије личности
18.01. у 16:00 103

Статистика у истраживању образовања
14.01. у 15:00 амф.,101,103

Образовање и медији
22.01. у 11:00 105

Увод у развојну психологију
22.01. у 10:00 амф.,101

Развојна психологија
22.01. у 10:00 амф.,101

Ваншколска педагогија
23.01. у 16:00 амф.

Информационе технологије у образовању
19.01. у 14:00 амф.

Општа педагогија
23.01. у 14:00 амф.

Историја педагошких идеја
18.01. у 10:00 105

Увод у педагошку психологију
20.01. у 14:15 амф.

Педагошка психологија
20.01. у 14:15 амф.

Методологија педагошких истраживања
14.01. у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
14.01. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
14.01. у 11:00 амф.

Развој педагогије у Србији
21.01. у 13:00 101,103

Историја школства у Србији
21.01. у 13:00 101,103

Концепције и стратегије разредне дисциплине
23.01. у 14:00 амф.

Дидактика
22.01. у 11:00 105

Предшколска педагогија
18.01. у 12:00 101,103

Развијање и евалуација програма
18.01. у 14:00 101,103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
22.01. у 10:00 амф.,101

Андрагогија
11.01. у 9:00 101

Школска педагогија
23.01. у 18:00 амф.,101

Методика рада школског педагога
23.01. у 14:00 277

Стручна пракса 2
23.01. у 16:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
18.01. у 12:00 101,103

Планирање у настави
20.01. у 12:00 208

Језик и образовање
22.01. у 14:00 амф.,103

Праћење и оцењивање у настави
21.01. u 13:00 214

Породична педагогија
19.01. у 14:00 амф.

Методика математичког образовања
22.01. у 11:00 105

Методика језичког образовања
22.01. у 14:00 амф.,103

Савремени педагошки правци
21.01. у 11:00 213

Методе истраживања у педагогији
15.01. у 11:00 213

Дидактичке теорије - импликације у настави
20.01. у 12:00 208

Дечја игра и развијање стваралаштва
18.01. у 14:00 101,103

Интерактивне методе у настави
21.01. у 15:00 269

Евалуација школског образовања
23.01. у 18:00 амф.,101

Инклузија у образовању
23.01. у 18:00 амф.,101

Истраживања у педагогији (мастер)
14.01. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
21.01. у 11:00 213

Високошколско образовање (мастер)
21.01. у 11:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
19.01. у 13:30 606

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
19.01. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
19.01. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
22.01. у 11:00 105

Национална историја педагогије (мастер)
21.01. у 13:00 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
21.01. у 13:00 101,103

Педагошко саветовање (мастер)
23.01. у 18:00  23.01. у 13:30, 277 амф.,101

Компаративна педагогија (мастер)
23.01. у 18:00  23.01. у 13:30, 277 амф.,101

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
23.01. у 13:30 277

Управљање у образовању (мастер)
23.01. у 13:30 277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
23.01. у 16:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
23.01. у 14:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
23.01. у 13:30 277

Евалуација рада наставника (мастер)
21.01. у 15:00 269

Развој и права детета (мастер)
22.01. у 12:00 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
15.01. у 13:30 213
↑↑↑