Педагогија

  • 2014 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2015 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2018 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
↑↑↑