Педагогија

 • игра, стваралаштво, развијање и евалуација образовних програма, учење предшколске деце, развијање праксе дечјег вртића кроз истраживање, истраживања заснована на уметности
 • 1987 - основне студије - Катедра за педагогију Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОСТУПЦИ ВАСПИТАЧА У ПРИХВАТАЊУ УЛОГЕ ПОЛА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ)
 • 2004 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРИСТУПИ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ ВАСПИТАЧА И ЊИХОВИ ЕФЕКТИ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УЧЕЊЕ И ПОДУЧАВАЊЕ У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1987 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 2009 -  BASOPED  (чланство)
 • 2005 -  2010 - Целоживотно учење као претпоставка европских интеграција
  Институт за педагогију и андрагогију, Министраство науке Републике Србије  (истраживач)
 • 2010 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Институт за педагогију и андрагогију Министарство просвете , науке и технолошког развоја Србије  (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑