Педагогија

  • 2015 - основне студије - ФФ
  • 2016 - мастер студије - ФФ
  • 2019 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
↑↑↑