TEMPUS-JPCR Master program in Educational Leadership

543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Master program in Educational Leadership (EdLead)


Шири циљ пројекта је побољшање ученичких постигнућа у Србији кроз побољшање професионалних компетенција директора и других лидера у инсититуцијама образовања и културе.

Специфични циљеви укључују:

  • Развој и имплементација заједничких, модерних, интердисциплинарних мастер академских студија у обиму од 60 ЕСПБ, укључујући и развој програма стручног усавршавања на основу спроведених истраживања и у складу са Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, Законом о основама образовања и васпитања, Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године и принципима Болоњске декларације. Студијски програм ће својом практичном оријентисаношћу побољшати компетенције лидера у образовању, директора основних и средњих школа, директора предшколских и домских установа, као и људи запослених у школским локалним и регионалним управама и националним образовним и културним институцијама.

  • Успостављање Мреже образовних лидера у Србији – Educational Leadership Network (ELN) за размену идеја, искустава, идентификовање потешкоћа и препрека у образовном лидерству и за формулацију препорука за њихово превазилажење.

Додатне информације о пројекту:

Конкурс за упис кандидата на мастер академске студије Лидерство у образовању (60 ЕСПБ)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у прву годину мастер академских студија Лидерство у образовању у школској 2016/2017. години уписује 25 студената.
Студенти не подлежу плаћању школарине јер ће се програм у школској 2016/2017. реализовати у склопу Темпус пројекта Лидерство у образовању.

Додатне информације о програму, условима уписа и роковима за упис можете пронаћи на:
http://sr.edlead.edu.rs/
Konkurs_master_2016.pdf

↑↑↑