Међународна сарадња - Опште информације

Центар за међународну сарадњу Филозофског факултета иницира, подржава, информише и саветује наставнике, сараднике и студенте Филозофског факултета у вези са различитим пројектима међународне сарадње.

Центар за међународну сарадњу активно прати развој међународних пројеката размене, као и међународних образовних пројеката и пројеката развоја, као што су TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus Program – BASILEUS, Erasmus Mundus Program – JoinEUSEE, и сл.

Поред сарадње у оквиру међународних програма, Филозофски факултет сарађује и са бројним универзитетима са којима је Универзитет у Београду потписао уговор о сарадњи, као и са универзитетима држава са којима је Република Србија потписала билатералне уговоре о научној, образовној сарадњи и/или сарадњи у домену културе.

↑↑↑