Мастер ДДТ - Контакт

КОНТАКТ

Уколико имате питања или сугестија у вези са мастером из друштвено-хуманистичких наука из области друштва, државе и транзиције – ДДТ или заједничког програма IMESS, у којем учествују чланови конзорцијума са UCL-ом, можете контактирати координатора пројекта:

Харис Дајч, МА (UCL, Универзитет у Београду), докторанд, Универзитет у Београду
сарадник у настави
Одељење за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Тел: (+381)113206295, (+381)693136313
hdajc@f.bg.ac.rs

 

↑↑↑