Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 2 (АР,ИУ)
31.05. 2021. 14.30-17.30 104

Енглески језик 2 (АР,ИУ)
02. 06.2021. у 13.00 109

Енглески језик 2 (АР,ИУ)
09.06.2021 109

Енглески језик 1 (ИУ)
31.05. 2021. у 18.00 101

Енглески језик 1 (ИУ)
31.05.2021. у 20.00 101


Енглески - Маја Стевановић
Eнглески језик 1 (АР)
03. јун 15ч у АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
03.јун 13ч у АМФ

Енглески језик 1 (ФС)
07. јун 17ч у АМФ

Енглески језик 1 (СО)
03. јун 14ч у АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
07. јун 16ч у АМФ

Енглески језик 1 (КЛ)
07. јун 17ч у АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, ИС, АР)
1.06.2021. у 13 сати каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИС, ИУ)
1.06.2021. у 13 сати каб. 109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС)
2.06.2021. у 11 ч. амфитеатар

Енглески језик 1 (ЕН) од М-Ш (имена, азбучно)
2.06.2021., у 11ч. амфитеатар

Енглески језик 1 (ЕН), закључно са Л (азбучно ИМЕНА, не презимена)
2.06.2021., у 11ч. амфитеатар

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
2.06.2021., у 13ч. 109/107


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
7.06.2021. у 11.00 сала 310

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
7.06.2021. у 10.30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
1.06.2021. у 10.00 сала 208

Немачки језик 2 (све групе)
1.06.2021. у 11.00 сала 208


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
1.06.2021. у 11h сала 105

Руски језик 2 (све групе)
1.06.2021. у 13.30h сала 105


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 - писмени испит (све групе)
2.06.2021 у 11 часова сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит - (све групе)
2.06.2021 у 12.45h каб.107Распоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑