Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН)
09.07. у 18.00 сл. 104

Енглески језик 1 (ПЕ)
14.07. у 18.00 сл. 101

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
06.07. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
08.07. у 10.20 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
09.07. у 10.20 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
13.07. у 9.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
15.07. у 9.00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
13.07. у 18.30 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
13.07. у 13.00 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
17.07. у 13.30 104


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС)
07.07. у 13ч. 103

Енглески језик 1 (АР)
07.07. у 14ч. 103

Енглески језик 1 (СО)
10.07. у 16ч. АМФ

Енглески језик 1 (ФС и КЛ)
15.07. у 17ч. 101

Енглески језик 1 (ПС)
15.07.у 18ч. 101


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
7.07.2020. у 14,30 сати каб.109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
7.07.2020. у 14,30 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб.109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
7.07.2020. у 14,30 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб.109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН) писмени
6.07.2020.u 11ч. амф.

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
6.07.2020, у 13ч. каб.109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
14.7.2020. у 17.30 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
14.7.2020. у 19.45 сала 104


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
6.7.2020 у 11.00 сл.208

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
6.7.2020 у 11.00 сл.309


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
07. 07. у 11.00 105

Руски језик 2 (све групе)
07. 07. у 13.30 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
13.7.2020. у 20.00 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
13.7. 2020. у 18.00 103


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 - писмени испит (све групе)
10.07 у 20.00 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
10.07 у 18.00 103
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
27.08.2020. у 9.20 каб. 109

Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - испит
01.09.2020. у 18.00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
02.09.2020. у 9.20 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
02.09. 2020. у 14.00 109

Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
26.08.2020 u 13. 15 105

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
26.08.2020 u 15.15 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (СО)
24.08.2020 у 12ч АМФ

Енглески језик 1 (ФС, КЛ)
31.08.2020 у 15ч АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
24.08.2020 у 13ч АМФ

Енглески језик 1 (АР)
24.08.2020 у 14ч АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
31.08.2020 у 14ч АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
25.8. 2020 у 14ч и 1.9. 2020 у 14ч каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
25.8.2020 у 14ч (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
25.8.2020 у 14ч (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1
4.09.2020, 15.15 амфитеатар

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
03,09,15ч 04.09, 2020, 13ч 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
03.09. 2020. у 17.00 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
03.09. 2020. у 19.00 сала 104


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
1.9.2020, u 10 309

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
1.09.2020, u 11 309 ili 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
01. 09. у 13.30 105

Руски језик 2 (све групе)
01. 09. у 15.30 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
2.9.у 19.30 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
2.9. у 18.00 103


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе) писмени
04.09. у 19.45 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
04.09. у 18.00 103
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - испит
10.09.2020. у 18.00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
14.09.2020. у 9.20 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
09.09.2020 у 13.15 109

Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
09.09.2020. у 18.00 105

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
16.09.2020 у 14.15 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС)
07.09.2020 у 15ч АМФ

Енглески језик 1 (АР)
07.09.2020 у 15ч АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
15.09.2020 у 16ч АМФ

Енглески језик 1 (ФС,КЛ)
15.09.2020 у 15ч АМФ

Енглески језик 1 (СО)
07.09.2020 у 16ч АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
8.9.2020 у 14 сати каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
8.9.2020 у 14 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
8.9.2020 у 14 сати (само за студенте који су већ положили предиспитни тест) каб. 109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ) септембар
7.09.2020, у 12ч и 8.09.2020. у 15 ч каб.109 каб. 107

Енглески језик 1 (ИС, ЕН) септембар
08.09.2020, у 17 ч 104


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
15. 09. 2020. у 16.30 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
15. 09. 2020. у 18.30 сала 104


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
8.09.2020, u 10 309

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
8.09.2020, u 11 309 ili 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
15. 09. у 13.30 105

Руски језик 2 (све групе)
15. 09. у 15.30 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит(све групе)
16.9. у 20.00 103

Италијански језик 2 - усмени испит(све групе)
16.9. у 18.00 103


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)писмени
07.09. у 19.15 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
07.09. у 17.30 103
Енглески - Ана Поповић Пецић
Eнглески језик 1 (ПЕ, АН)
21.09.2020. у 18.00 сала 104

Енглески језик 2 (ПС, ПЕ, АН)
22.09.2020. у 9.20 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1
23.09. 2020 у 14.45 101

Енглески језик 2
23.09. 2020 у 13.30 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС, АР, СО)
21.09.2020 у 14ч АМФ

Енглески језик 1 (ПС, ФС, КЛ)
30.09.2020 у 12ч АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
29.09.2020. у 14ч каб. 109

Увод у студије британске културе (СО, ПС, ИУ, АР) - само за студенте који су већ положили предиспитни тест
29.09.2020. у 14ч каб. 109

Студије британске културе (СО, ПС, ИУ, АР) - само за студенте који су већ положили предиспитни тест
29.09.2020. у 14ч каб. 109


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ЕН, ИС )
29.09.2020. у 11ч сала 208

Енглески језик 2 (ЕН; ИС; КН)
29.09.2020. у 12 ч. 208 или 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
29.09.2020. у 10.00 сала 104

Француски језик 2 (све групе)
29.09.2020. у 12.00 сала 104


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 2 (све групе)
29.09.2020. у 12ч. сала 309

Немачки језик 1 (све групе)
29.09.2020. у 11 ч. сала 309


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
29.09.2020. у 13.30 сала 105

Руски језик 2 (све групе)
29.09.2020. у 15.30 сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2
21.9. у 18.00 103

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 1
21.9. у `20.00 103


Шпански - Марина Николић
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1
30.09 у 17.45 103

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 - УСМЕНИ
30.09. у 16.00 103


↑↑↑