Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
07.02.2018, у 10:00 к. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
07.02.2018, у 10:00 к. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
06.02.2018, у 12:45 с. 105

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
13.02.2018, у 13:00 к. 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС, АР, КЛ, ФС, СО, ПС)
12.02.2018, у 16:30 с. 105


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
05.02.2018, у 15:15 к. 109/ с. 104

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС)
05.02.2018, 15:00-16:30 с. 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, АР, ИУ)
05.02.2018, 15:00-16:30 с. 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
05.02.2018, у 11:00 к. 109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
05.02.2018, у 12:00 к. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
06.02.2018, у 10:00 к. 107

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
06.02.2018, у 10:00 к. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
07.02.2018, у 10:00 к. 107

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
07.02.2018, у 10:30


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
12.02.2018, у 15:15 к. 107

Руски језик 2 - усмени испит (све групе)
12.02.2018, у 15:15 к. 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 (све групе)
12.02.2018, у 18:00 к. 107

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
12.02.2018, у 20:00 к. 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
05.02.2018, 10:30 - 12:00 с. 103

Шпански језик (стари програм), колоквијуми I i II
05.02.2018, 10:30 - 12:00 с. 103

Шпански језик 2 (све групе)
05.02.2018, у 12:00 к. 107

Шпански језик (стари програм),
05.02.2018, у 12:00 к. 107


↑↑↑