Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
07.06.2018. у 17:00 амфитеатар

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
04.06. у 9:00, 05.06. у 10:30, 06.06.2018. у 9:00 каб.109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
11.06. у 9:00, 12.06.2018. у 9:00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
04.06.2018. у 13:30 каб. 109 (12 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
05.06.2018. у 13:00 каб. 109 (15 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
12.06.2018. у 13:00 каб. 109 (15 кандидата)


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС)
06.06. 2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (СО)
06.06. 2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
06.06. 2018. у 14:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
06.06.2018. у 14:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
06.06.2018. у 15:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
04.06.2018. у 14:45 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС)
04.06.2018. у 13:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
04.06.2018. у 13:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
31.05.2018.у 11.00 амфитеатар

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
05.06.2018, у 11:00 каб. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
05.06.2018. у 12:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
05.06.2018. у 10:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
05.06.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 (све групе)
05.06.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
4.6.2018 10.00h-11.30h сала 105

Руски језик 2 (све групе)
4.6.2018 16.30h сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
13.06.2018. у 16:00-17:00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
13.06.2018. у 14:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 2 - превод - поправни (све групе)
1.6.2018 11.00h сала 101

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
2.6.2018 11.00h каб. 107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
28.06.2018. у 16:00 сала 101

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
26.06.2018. у 10:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
27.06.2018. у 09:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
28.06.2018. у 10:00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
03.07.2018. у 09:30 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
26.06.2018. у 13:00 каб. 109 (14 кандидата)

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
03.07.2018. у 13:30 каб. 109 (15 кандидата)


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС, СО)
29.06. 2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
29.06.2018. у 14:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
29.06. 2018. у 14:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
29.06. 2018. у 13:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
25.06.2018. у 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС)
25.06.2018. у 15:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
25.06.2018. у 15:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН) писмени
26.06.2018. у 11:00 сала 103

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
27.06.2018. у 11:00 каб. 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
26.06.2018. у 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
26.06.2018. у 12:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
28.06.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
28.06.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
28.6.2018 10.00h-11.30h сала 105

Руски језик 2 (све групе)
2.7.2018 16.30h сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
25.06.2018. у 19:00-20:30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
25.06.2018. у 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
25.6.2018 17.30h сала 105

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
27.6.2018 11.00h каб. 107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - поправни колоквијум
27.08.2018. у 16:00 сала 104

Енглески језик 1 (АН, ПЕ) - испит
30.08.2018. у 16:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни први колоквијум
27.08.2018. у 16:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни други колоквијум
28.08.2018. у 09:30 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - поправни трећи колоквијум
27.08.2018. у 17:00 сала 104

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
28.08.2018. у 09:30 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС) - испит
04.09.2018. у 09:30 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
28.08.2018. у 13:30 сала 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
04.09.2018. у 13:15 каб. 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС, СО)
05.09. 2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 ( ИС, АР, КЛ)
05. 09.2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
05.09. 2018. у 13:00 АМФ

Енглески језик 1 - поправни колоквијум, додатни, (СО, ФС, КЛ, АР, ИС, ПС)
24. 09.2018. у 12:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
27.08.2018. у 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
27.08.2018. у 14:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
27.08.2018. у 14:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески јеѕик 1 (ИС,ЕН)
27.08.2018, у 11:00 каб.109

Енглески језик 2 (ИС,ЕН,КЛ), уписати се на листу поред кабинета 107 (6 студената 27.08, остали студенти 28.08)
27.08,2018, 12:00 и 28.08.2018, у 11:00 каб.109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
04.09.2018. у 12:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
04.09.2018. у 10:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
04.09.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
04.09.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
27.08.2018 11.30h-13h каб.107

Руски језик 2 (све групе)
27.08.2018 у 15h каб.107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
03.09.2018. у 19:00-20:30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
03.09.2018. у 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе) писмени
29.08.2018. у 11.30 сала 104

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
29.08.2018. у 13h Кабинет 107
Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ) - писмени
18.09.2018. у 13:00 сала 101

Енглески језик 2 (ИУ, АР) - усмени
18.09.2018. у 14:30 каб. 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ФС, ПС, СО, КЛ, АР, ИС)
17.09.2018. у 12:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО) - усмени испит
17.09.2018. у 13:00 каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
17.09.2018. у 14:00 сала 104

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС)
17.09.2018. у 14:00 сала 104


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
18.09.2018. у 11:00 сала 104

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
18.09.2018. у 12:30 и 19.09.2018. у 11:00 сала 104


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
18.09.2018. у 12:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
18.09.2018. у 10:00 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
18.09.2018. у 10:30 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
18.09.2018. у 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
24.09.2018. 11.30h-13h каб.107

Руски језик 2 (све групе)
24.09.2018. у 15h каб.107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испити (све групе)
24.09.2018. у 19:00-20:30 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
24.09.2018. у 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)писмени
26.09.2018. у 12h сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
26.09.2018. у 13.30h Кабинет 107


↑↑↑