Класичне науке

Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Изборни курсеви у III години,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 14
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
В) Изборни предмети из других студијских програма,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Изборни предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 5, 7
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к - 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о - 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑