Класичне науке

Класични језици у ширем историјско компаративном контексту
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Орсат Лигориодоцент
др Горан Видовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑