Класичне науке

Византијска учена књижевност
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑