Класичне науке

Основи латинског стила
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: тематски и проблемски
Циљ изучавања предмета: поимање главних чинилаца који обликују латински и српски језички израз; усавршавање вештине превођења с латинског на српски језик
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија класичних наука.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно током 2 семестра
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, припремање за часове и испуњавање домаћих задатака.
Постојећи курсеви:
↑↑↑