Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

30. недеља
предавање - Предавања
Увод: пут од појма до имена и од имена до појма – Основна материја лат и срп речника – 3 Надограђивање речника: мотиви – Надограђивање речника: средства – Синонимија и полисемија – Метафора као средство изражавања апстракног појма – Лат и срп метафорика: главне линије – Лат и срп метафорика: најкрупније разлике – Изворишта лат и срп фразеологије – Лат и срп фразеологија: главне црте – Лат и срп фразеологија: најкрупније разлике – Класична penuria verborum и богатство модерних језика – Главни облици лат и срп номиналне синтагме – Лат и срп номинална синтагма: карактеристичне разлике – Лат и срп реченица: одабир конституената – Лат и срп реченица: поредак конституената, организација реченице – Лат и срп текст: имплицирање и експлицирање логичких веза – Линеарно и периодично обликовање текста – Лат периода: постанак и преображаји – Срп еквиваленти лат периоде – Стил као избор – Стил као обавеза – Функционални стилови – Стил у индивидуалном смислу – Стилизација и регулација језика: граница која се брише – Општи проблеми превођења: пресликавање речи и преношење мисли – Општи проблеми превођења: »препроизвођење« смисла – Специјални проблеми превођења с класичних језика: анахроничност предмета и средине – Специјални проблеми превођења с класичних језика: анахроничност стила и језика – Закључак: о »препроизвођењу« ефекта класичних текстова

30. недеља
вежбе - Вежбања
Кроз анализу изворних и преводних латинских и српских текстова, и кроз усмено и писмено превођење краћих текстова и сегмената, илуструју се главне поставке и упућује на конкретна решења општих проблема изнесених на предавањима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BIZOS—DESJARDINS Cours de th lat 1979 KREBS/SCHMALZ Antib der lat Spr, 1–2, 1905 ЛАЛЕВИЋ Упор синт лат и срп слож речен 1920 MAROUZEAU Tr de st lat 1962 MAURACH Lat Stilüb 1997 MEISSNER/PASCAL Phr lat 1911 MENGE/BURKARD-SCHAUER Lb d lat Synt u Sem 2000 MENGE/SCHÖNBERGER Lat Syn 1959 MENGЕ/THIERFELDER Rep d lat Synt und St 1990 NÄGELSBACH/MÜLLER Lat St 1967 WACKERNAGEL Vorl ü Synt, 1 1926, 2 1924 WAGNER/BORGNET Univ phr corpus congestum 1878
↑↑↑