Класичне науке

Курс:
Политичка историја позне римске републике (осн.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Рим средином II века. Изазови старом поретку: покушај реформи браће Граха. Оптимати и популари. Демагози и римски поредак крајем II века. Гај Марије. Политички процеси деведесетих година. Сулин успон и грађански рат. Сулина диктатура. Растакање старог поретка током седамдесетих. Успон Помпеја Великог. Први тријумвират према сенаторској странци. Грађански рат. Цезарова диктатура и смрт. Други тријумвират. Успон Октавијана. Антоније на Истоку. Грађански рат и крај Републике.
Циљ изучавања курса: Продубити знање о политичкој историји позне Републике. Уочити главне политичке тенденције епохе, како кроз историју догађаја, тако и кроз анализу психолошких портрета водећих појединаца епохе.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Bleicken, Geschichte der Roemischen Republik, Muenchen 2004, 6. издање.
A. Heuss, Roemische Geschichte, Stuttgart 1998 (шесто издање са прегледом истраживања и одговарајућим апендиксом).
The Cambridge Ancient History, IX (друго издање): The Last Age of the Roman Republic 146-43 B.C., Cambridge 1994.
M. Crawford, The Roman Republic, London 1992 (друго издање)
H. Bengtson, Grundriss der roemischen Geschicte mit Quellenkunde, I, Muenchen 1967.
M.C. Alexander, Trials in the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto 1990.
A.W. Lintott, Violence in republican Rome, Oxford 1968.
E. Badian, From Gracchi to Sulla, Historia 11(1962) 197-245.
H.H. Scullard, From Gracchi to Nero, London 1990 (пето издање).
М. Gelzer, Cicero. Ein Biographischer Versuch, Wiesbaden 1969.
Chr. Meier, Caesar, Berlin 1982.
J. Bleicken, Augustus. Eine Biografie, Berlin 1998.
M. Beard and M.H. Crawford, Rome in the Late Republic, London 1985.
L.R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley 1949.
K.-W. Welwei, Caesars Diktatur, der Prinzipat des Augustus und die Fiktion der historischen Notwendigkeit, Gymnasium 103(1996) 447-497.
W. Dahlheim, Die Iden des Maerz 44 v. Chr., у: (A. Demandt, уредник) Das Attentat in der Geschichte, Koeln 1996, 38-59.
Општа допунска литература
A. Alfoeldy, Oktavians Aufstieg zur Macht, Bonn 1976.
A. Piganiol, Histoire de Rome, Paris 1974 (шесто издање са прегледом истраживања).
L.R. Taylor, Forerunners of the Gracchi, JRS 52(1962) 19-27.
K. Bringmann, Die Agrarreform des Tiberius Gracchus, Wiesbaden-Stuttgart 1985.
T.P. Wiseman, The definition of "eques Romanus" in the late Republic and early Empire, Historia 19(1970) 67-72.
W. Kunkel, Quaestio, RE XXIV, 1, 1963, coll. 720-786.
P.A. Brunt, Social conflict in the late Roman Republic, London 1971.
E. Gabba, Mario e Silla, ANRW I, 1 (1972) 764-805.
J.-F. Ferrary, Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia, I: La lex de piratis des inscriptions de Delphes et de Cnide, MEFR 89(1977) 619-640.
E. Gabba, Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l’89 a.C., Athenaeum N.S. 32(1954) 41-141.
A. Keaveney, Rome and the unification of Italy, London 1967.
М. Gelzer, Pompeius, Muenchen 1959 (друго издање).
A. Keaveney, Sulla, the last republican, London 1982.
Ed. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stuttgart-Berlin 1922 (друго издање).
↑↑↑