Класичне науке

Курс:
Класични језици у ширем историјско компаративном контексту (докт.)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Орсат Лигориодоцент
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Сагледавање генетских, регионалних и типолошких веза и односа класичних језика у различитим фазама њиховог историјског развоја
Циљ изучавања курса: Стављање стечених знања из историје класичних језика у шири историјски и компаративни контекст
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања с елементима практичног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, München 1934
H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut und Formenlehre
M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1972
P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris 21973
P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque I-IV, Paris 1968-1980
H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch I-III, Heidelberg 1973–1979
Општа допунска литература
P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, Paris 1933
P. Chantraine, Grammaire homérique I–II, Paris 1942–1953
↑↑↑