Класичне науке

Курс:
Римска војска у доба царства (мастер)
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се, на основу наративних, епиграфских и нумизматичких извора упознати са историјом римске војске у доба Царства. Предметом ће бити обухваћене све врсте одреда – легије, помоћни одреди, преторијанска гарда, градске кохорте и вигили, флота, нумери). Изучаваће се војничка хијерархија, дужина службе, услови отпуста, породични и друштвени статус војника и друга питања везана за историју војске.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања о историји римске војске у доба Царства.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова.
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Webster, The Roman Imperial Army, London 1969.
Y. le Bohec, L’armée romaine, Paris 1990.
Општа допунска литература
M. Durry, Les cohortes prétoriennes, Paris 1938.
P. A. Holder, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan, Oxford 1980.
P. Southern, The Numeri of the Roman Imperial Army, Britannia 20, 1989, 81-140.
C. G. Starr, Roman Imperial Navy 31 BC – AD 324, Cambridge 1960.
↑↑↑