Класичне науке

Курс:
Новогрчки језик II (осн.)
У оквиру предмета: Новогрчки језик II
Предавачи: др Мирослав Вукелићдоцент
др Дејан Џелебџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Основи фонетике и морфосинтаксе савременог грчког језика
Циљ изучавања курса: Упознавање са савременим стањем грчког језика
Предуслови за полагање: Знање старогрчког језика
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Τα νέα ελληνικά για ξένους, ΙΝΣ-Ιδρυμα ΜΤ, Θεσσαλονίκη 1993
Γ. Μπαμπινιώτου/Π. Κοντού, Συγγρονική γραμματική της κοινής νέας ελληνικής, Αθήναι 1967.
Νεοελληνική γραμματική του ΟΕΣΒ, Θεσσαλονίκη 1993.
↑↑↑