Класичне науке

 • Информационе технологије у образовању
 • Општа педагогија
 • Методика наставе страних језика
 • Дидактика
 • Породична педагогија
 • 2010 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2019 - докторске студије - ФФ
 • 2020 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2013 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2011 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2012 -  Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)  (чланство)
 • 2009 -  English Language Teachers Association (ELTA)  (чланство)
↑↑↑