Класичне науке

 • Vizuelna kultura Evrope srednjeg veka
  Vizuelna kultura Vizantijskog komonvelta
  Vizuelna kultura srpskih zemalja srednjeg veka
  Vizuelna kultura islamskog sveta
  Jevrejska vizuelna kultura starog i srednjeg veka
 • Antička umetnost
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1995 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ ОД XIV ДО XVIII НА НЕКРОПОЛАМА У ОКОЛИНИ НОВОГ ПАЗАРА)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИДЕЈА ЈЕРУСАЛИМА И ГРАДОВИ-ПРЕСТОНИЦЕ ДРЖАВА ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВЕНА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1991 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1999 -  Razvoj mesijanske ideje u srednjem veku
  Alternativna akademska obrazovna mreža, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2000 -  Osnove islamske umetnosti
  Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2011 -  2012 -  Историја уметности
  Филолошко уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Image of the Other in South Eastern Europe in the Middle Ages
  University of Konstanz, Констанц, Немачка (предавање по позиву)
 • 2011 -  Визуелна култура Јерусалима у јудеохришћанској традицији
  Балкански центар за Блиски исток, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2009 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу)
 • 2010 -  члан редакције часописа Зограф, издавач: Институт за историју уметности, Филозофски факултет, Универзитет у Београду  (чланство)
 • 2012 -  члан Одељења за ликовне уметности Матице српске, Нови Сад  (чланство)
 • 2009 -  члан издавачког савета, Африка: Студије уметности и културе: часопис Музеја афричке уметности  (чланство)
 • 2009 -  2010 - Филозофски факултет у Београду  (управник центра)
 • 2001 -  2005 - Tempus, Understanding the Visual Culture of the Balkans
  Filozofski fakultet, Beograd, Univerzitet u Beču, Univerzitet u Atini, Univerzitet u Janjini (sekretar konzorcijuma, stručni saradnik)
 • 2001 -  2005 - Srpska srednjovekovna umetnost između Vizantije i Zapada
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (saradnik)
 • 2006 -  2010 - Vizantijska i srpska umetnost u poznom srednjem veku
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (saradnik)
 • 2001 -  2005 - Hrišćanstvo na Balkanu - Crkvena organizacija, sakralna umetnost i duhovni život od srednjeg do XVII veka
  Balkanološki institut SANU (saradnik)
 • 2011 -  Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (saradnik)
 • 2010 -  Media and Memoria in South Eastern Europe
  University of Konstanz, Germany (saradnik)
 • 2011 -  Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od IX do XV veka
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (saradnik)
↑↑↑