Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду број 02/2017

Јавна набавка електричне енергије број 01/2017

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја број 04/2016

Јавна услуга припреме за штампу и штампања број 03/2016

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја број 02/2016

Јавна набавка електричне енергије број 01/2016

Јавна набавка услуге услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду број 03/2015

Јавна набавка извођења радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела простора (бивши Плато) у приземљу објекта Филозофског факултета у Београду број 04/2014

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја број 02/2015

Јавна набавка електричне енергије број 01/2015

Јавна набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду број 03/2014


Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја број 02/2014


Јавна набавка електричне енергије број 01/2014

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду, број 6/2017

Јавна набавка услуга посредовања при резервацији (куповини) путних карата и резервацији и плаћању смештаја за службена путовања y земљи и иностранству за потребе Филозофског факултета у Београду, број 5/2017

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене за потребе Филозофског факултета у Београду, број 4/2017

Јавна набавка опреме за мерење физиолошких реакција и извођење експерименталних протокола за потребе Филозофског факултета у Београду, број 3/2017

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе Филозофског факултета у Београду, број 2/2017

Јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Филозофском факултету у Београду, број 1/2017

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 10/2016

Јавна набавка књига за потребе Филозофског факултета у Београду, број 9/2016

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 8/2016

Јавна набавка услугa кетеринга у објекту Филозофског факултета у Београду, број 7/2016

Јавна набавка услугa одржавања хигијене у објекту Филозофског факултета у Београду, број 6/2016

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе Филозофског факултета у Београду, број 5/2016

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду, број 4/2016

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене за потребе Филозофског факултета у Београду, број 3/2016

Јавна набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду, број 2/2016

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе Филозофског факултета у Београду, број 1/2016

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 13/2015


Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду, број 14/2015


Јавна набавка услуга одржавања хигијене зграде Филозофског факултета у Београду, број 12/2015


Јавна набавка рачунарске опреме (Laptop рачунари) за потребе Филозофског факултета у Београду, број 11/2015


Јавна набавка канцеларијског намештаја (радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе Филозофског факултета у Београду, број 10/2015


Јавна набавка мрежног уређаја NETAPP STORAGE за потребе Филозофског факултета, број 8/2015


Јавна набавка услуге кетеринга за потребе Филозофског факултета у Београду, број 7/2015


Јавна набавка канцеларијског намештаја (радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе Филозофског факултета у Београду, број 5/2015


Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Филозофског факултета у Београду, број 6/2015


Јавна набавка статистичког програмског пакета SPSS Statistics и SPSS Amos, број 4/2015


Јавна набавка канцеларијског намештаја, број 3/2015


Јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Филозофском факултету у Београду, број 2/2015


Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе, број 1/2015


Јавна набавка канцеларијског материјала, број 16/2014


Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 18/2014


Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе, број 17/2014


Јавна набавка услуге кетеринга за потребе Филозофског факултета у Београду, број 15/2014


Јавна набавка услуге одржавања хигијене у објекту Филозофског факултета у Београду, број 13/2014


Јавна набавка услуге одржавања и поправке електронске опреме, број 14/2014


Јавна набавка услуга одржавања и поправке електронске опреме и уређаја, број 11/2014


Јавна набавка канцеларијског намештаја, број 12/2014


Јавна набавка мултимедијалне опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 10/2014


Јавна набавка рачунарске опреме, број 9/2014


Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Филозофског факултета у Београду, број 7/2014


Јавна набавка услуга превођења текста за потребе Филозофског факултета у Београду, број 8/2014


Јавна набавка мале вредности број 6/2014, чији је предмет набавка софтвера за статистичку обраду података SPSS и система за обезбеђивање података IDERA за потребе Филозофског факултета у Београду


Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду, број 03/2014


Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене, број 5/2014


Јавна набавка услуге израде Главног пројекта за извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела простора (бивша књижара Плато, котларница и остало) у објекту Филозофског факултета у Београду, број 4/2014


Јавна набавка потрошног материјалa и средстaва за одржавање хигијене број 02/2014


Јавна набавка услугe одржавања NexTBIZ софтвера број 1/2014


Јавна набавка струјног агрегата број 013/13

 

↑↑↑