Историја уметности

Шпански језик 1
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени
Садржај предмета: Садржај наставе из курса Шпански језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања предмета: Основни циљ наставе курса Шпански језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру области које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: За похађање италијанског и шпанског језика студенти не морају располагати претходним знањима.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и положи испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑