Историја уметности

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑