Историја уметности

Уметност и визуелна култура новог века II
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑