Историја уметности

Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - нови век и савремено доба
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑