Историја уметности

Методологија тезауруса
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено-усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑