Историја уметности

Курс:
Уметност српских земаља средњег века - одабране теме
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑