Историја уметности

Курс:
Црквена уметност у Србији XIX веку
Предавачи: др Ана Костић Ђекићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: --
Циљ изучавања курса: --
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: --
↑↑↑