Историја уметности

Курс:
Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти (осн.)
Предавачи: др Јасмина Чубрилованредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
↑↑↑