Историја уметности

Курс:
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
↑↑↑