Историја уметности

Курс:
Историја рока (осн.)
У оквиру предмета: Историја рока
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру теоријске наставе на овом курсу хронолошки се прати процес трансформације рока од локалног музичког жанра, преко његовог масовног географског распростирања, те све до глобалне друштвене промене стила живота до које је довео.Теоријска настава се реализује у 11 тематских јединица.Практична настава подразумева вежбе које се тематски надовезују на садржај теоријске наставе с тим што се фокусирају на припрему студената за реализацију предиспитних обавеза. План извођења наставе: 1.Историјско порекло и карактеристике популарне музике XX века Џез, блуз, ритам и блуз. Нова технологија снимања, репродукције, озвучавања и преноса звука на даљину. Нови инструменти и нова публика. Појава женских звезда. Расна интеграција у рокенролу. Друштвена криза с краја 1950-их педесетих. 2.„Британска инвазија“ Бенд Тhe Beatles. Парарелна активност R’n’B бендова (The Rolling Stones и The Who). 3.Соул 1960-их. Motown i Stax Records. Soul Sisters, Тина Тарнер, Арета Френклин. Почеци фанка: Џејмс Браун, Sly & The Family Stone. 4.Музика протеста и ’68.Глобална побуна младих. Друштвене промене 1960-их. 5."Гитарски хероји" и "рок диносауруси" Идеја виртуозитета и рок култура. Концепт „Гитарских хероја“ 6.Progressive рок. Хипи покрет и психоделични рок. 7.Гламур 1970-их. Глем рок естетика у Великој Британији и САД. 8.Панк: последња изворна побуна. 9.Јапи генерација.New Wave. 10.Покушаји ревитализације. 11. Смрт рокенрола
Циљ изучавања курса: Проучавање рок културе која спаја све три димензије дефинисања „рока“: социолошка, музичка и идеолошка,као и праћење историјске равни. Америчка и европска историја 20. века незамислива је без културних и друштвених алтернатива.
Предуслови за полагање: Довољна су знања из опште историје која студенти стичу на претходној години студија. Познавање енглеског jезика i способност коришћења рачунара и интернета.
Облици наставе: Предавања, аудио-визуелне презентације, семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - предавање - Уводни час
Теоријска настава се реализује у 11 тематских јединица. Практична настава подразумева вежбе које се тематски надовезују на садржај теоријске наставе с тим што се фокусирају на припрему студената за реализацију предиспитних обавеза, као и на дискусије о прочитаној литератури. Како је курс интердисциплинаран, настава је праћена одговарајућим аудиовизуелним материјалом.
Литература: 1. Frit, S. 1987. Sociologija roka, Beograd: IIC i CIDID 2. Frith, S., Straw, Will, Street, John. ed. 2001. The Cambridge Companion to Pop and Rock, Cambridge: Cambridge University Press

2. недеља
предавање - Историјско порекло и карактеристике популарне музике XX века
Џез, блуз, ритам и блуз. Нова технологија снимања, репродукције, озвучавања и преноса звука на даљину. Нови инструменти и нова публика.Bill Haley, Elvis Prisli, Sun Records (Memphis). Рокабили. Појава "црних" звезда (Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Fats Domino). Појава женских звезда. Расна интеграција у рокенролу. Друштвена криза с краја 1950-их педесетих. Isley Brothers, Roy Orbison, Ray Charles.
Литература: 1. Popular music, Journal of Popular culture, Popular music & Society 2. Wicke, Peter. 1990. Rock music: culture, aesthetics, sociology. University of Cambridge Press. 3.Szamatry, David P. 1991. Rockin’ in time. A social history of rock-and-roll. Englewood Cliffs: Prentice Hall

3. недеља
предавање - Британска "инвазија"
Бенд Тhe Beatles као британски одговор на амерички рокенрол. Парарелна активност R'n'B бендова (The Rolling Stones и The Who). Масовна хистерија. Продукцијске иновације. Западна култура шездесетих.
Литература: 1. Friedlander , P. 1996. Rock and Roll: A Social History. Boulder: CO 2. Makdonald, Ijan. 2012. Revolucija u glavi: pesme Bitlsa i šezdesete. Beograd: Clio

4. недеља
предавање - Соул 1960-их
Motown i Stax Records. Soul Sisters, Тина Тарнер, Арета Френклин. Почеци фанка: Џејмс Браун, Sly & The Family Stone.
Литература: Clarke, Paul.1983. “’A Magic Science’: Rock Music as a Recording Art” Popular Music 3: Producers and Markets:195-213

5. недеља
предавање - Музика протеста `68
Глобална побуна младих. Друштвене промене 1960-их. Везе музике и протеста: Грађански покрет и Покрет црначке моћи Афро-Американаца, антивијетнамски и низ протеста широм Европе и света. 1968: Рок музика као активни „саучесник“, „медијатор“ и чинилац побуне омладине. Рок музика као симбол побуне у периоду 1990-их.
Литература: 1. Pekacz, Jolanta.1994.”Did Rock Smash the Wall? The Role of Rock in Political Transition” Popular Music 13/1:41-49

6. недеља
предавање - "Гитарски хероји" и "рок диносауруси"
Идеја виртуозитета и рок култура. Концепт „Гитарских хероја“ (Jimmy Hendrix, Jimmy Page, Eric Claptonи Jeff Bek) i „рок диносауруса“ (хард рок и хеви метал најчешће). Обожавање и дивљење према уметнику. Одсуство текста и неутралисање жанра. Гитара не као део свакодневног живота конзумената рок музике, већ као одлика „врхунског“ у музици (или рок култури).
Литература: 1. Dettmar, Kevin. J. H., William Richey, Anthony DeCurtis. 1999. Reading rock and roll: authenticity, appropriation, aesthetics. Columbia University Press. 2. Inglis, Ian. 2007.‘‘Sex and Drugs and Rock’n’Roll’’: Urban Legends and Popular Music” Popular Music and Society 30(5): 591–603

7. недеља
предавање - Progressive рок
Хипи покрет и психоделични рок. Бендови Jеfferson Airplane, Greateful Dead и врхунац бенд Pink Floyd. Развој прогресивног рока у Великој Британији, Немачкој, Француској и Италији (италијански прогресивни рок, Краутрок, берлинска школа електронске музике). Наглашена критика (енглеског класног) друштва.
Литература: 1. Whiteley, Sheila. 1990. “Progressive Rock and Psychedelic Coding in the Work of Jimi Hendrix” Popular Music 9(1): 37-60 2. Keister, J. and Jeremy L. Smith. 2008. “Musical ambition, cultural accreditation and the nasty side of progressive rock” Popular Music 27/3: 433 455

8. недеља
предавање - Гламур 1970-их.
Глем рок естетика у Великој Британији (David Bowie, Gary Glitter, Roxy music, T. Rex) и САД (Лу Рид, New York Dolls). Мода и музички жанр.
Литература: Bortvik , Stjuart, i Ron Moj. 2010. Popularni muzički žanrovi. Beograd: Clio

9. недеља
предавање - Панк: последња изворна побуна.
Музички одговор на прогресивни рок. Бенд Sex pistols као врхунац. Панк рок и поткултура у Сједињеним Државама, Великој Британији и Аустралији 1970-их. Наглашени политички ставови негирања естаблишмента и низ „анти“ ставова (низихлизам, анархизам, бунтовништво исл) према друштвеним појавама. Панк и начин живота.
Литература: Bindas, Kenneth. „The Future is Unwritten“: Tha Clash, Punk and America“ american studijes 34/1: 69-89

10. недеља
предавање - Јапи генерација
New Wave. Појава MTV-а и његов значај за популарну музику. Економска и медијска глобализација у трансформисању процеса продукције и дистрибуције популарне музике. Arena Rock.
Литература: Stewart, Alexander 2000. “’Funky Drummer’: New Orleans, James Brown and the Rhythmic Transformation of American Popular Music” Popular Music 19(3):293-318

11. недеља
предавање - Покушаји ревитализације
Alternative Rock (независна продукција, субверзивни токови рока и порекло мзичара у панк музици). Нови Вудсток, метал, Angry Rap-Metal.
Литература: 1. Ford, Larry. 1971. “Geographical Factors of in the Origin, Evolution and Diffusion on Rock Music” Journal of Geography 70/8: 203-215 2. Harrison, Leigh M. 2010. “Factory music: How the industrial geography and working-class environment of post-war Birmingham fostered the birth of Heavy Metal” Journal of Social history 44(1):145-158

12. недеља
предавање - "Смрт рокенрола"
Расправе о рок култури као уметности, новој креативности у доба масовних медија, трговини, скупу културних активности омладине или као скупу генерацијског памћења 1960-их и 1970-их. Критеријуми за и против „смрти рокенрола“. Визије будућности и искуства рок културе. Постмодерне теорије смрти музичких пракси.
Литература: Miklitsch, Robert 2006. “Rock’n’Theory: Cultural Studies, Autobiography, and The Death of Rock” u: Suny Series in Postmodern Culture: Roll Over Adorno:Albany: State University of New York Press, 25-41

13. недеља
предавање - Семинарски радови и завршни разговор и подсећање на главне идеје
↑↑↑