Историја уметности

Курс:
Методика наставе историје уметности (осн.)
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Александар Кадијевићредовни професор
др Предраг Драгојевићредовни професор
др Лидија Мереникредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Олга Шпехарванредни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Бранка Вранешевићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методика као наука. Задаци и суштина ликовне културе. Основи и елементи наставе ликовне културе, од припремања и организовања наставног рада, преко начина извођења наставе до процењивање резултата. Наставa историје у основним и средњим школама; израда семинарских, матурских и дипломских радова; проучавање уџбеника, израда приручника и дидактичких материјала; полагање стручних испита.
Циљ изучавања курса: Припрема студента за рад у образовању, за самостално извођење наставе, примену метода у настави историје уметности или ликовне културе, употребу уџбеника, израду дидактичких материјала.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на основне студије историје уметности и имати положене испите стручних предмета са треће године студија.
Облици наставе: Теоријска настава (предавања и вежбе) и пракса у основним и средњим школама.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод

2. недеља
предавање - Шта је методика наставе

3. недеља
предавање - Основе наставе историје уметности

4. недеља
предавање - Циљеви и смисао наставе историје уметности

5. недеља
предавање - Питање садржаја наставе: општи прегледи историје уметности (1)

6. недеља
предавање - Питање садржаја наставе: општи прегледи историје уметности (2)

7. недеља
предавање - Формализовање садржаја наставе
План и програм наставе. Избор градива за предмет.

8. недеља
предавање - Организација рада у настави историје уметности
Нивои обуке. Могућности слушалаца наставе. Планови рада и распоред градива. Припрема за час.

9. недеља
предавање - Час историје уметности
Припрема за час (садржај, илустративни материјал, задаци...) Комуникација са слушаоцима. Наставни методи. Типови часа.

10. недеља
предавање - Час ван учионице
Часови у атељеу, музеју, галерији, на историјском или археолошком локалитету.

11. недеља
предавање - Читање историје уметности
Уџбеник историје уметности и како га користити.

12. недеља
предавање - Писање историје уметности
Задаци слушаоцима наставе (семинарски радови, теренски задаци и слично). Процењивање резултата, оцена и њено формирање.

13. недеља
предавање - Стање у настави историје уметности - савремена искуства

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Карлаварис, Методика ликовног одгоја, Загреб 1988.
Општа допунска литература
Zdravko Deletić, Ogledi iz metodike nastave istorije, Užice 2005.
И.Ивић - А.Пешикан - С.Јанковић - С.Кијевчанин, Активно учење, 1-2, Београд: Институт за психологију 1997.
P. N. Stearns - P. Seihas - S. Wineburg, Knowing,Teaching & Learning History, New York University 2000.
↑↑↑