Историја уметности

Курс:
Уметност средњег века I (мастер)
У оквиру предмета: Уметност средњег века I
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру предмета студенти ће проучавати различите видове уметничког стваралаштва у периоду од ранохришћанског раздобља до позног средњег века. Посебна пажња биће посвећена идејним и духовним основама ликовног стваралаштва. Садржина појединих курсева одређује се у договору ментора са пријављеним кандидатима, а може се односити на ранохришћанску, византијску и коптску уметност, као и на средњовековну уметност земаља источне и западне Европе, Грузије и Јерменије.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти у оквиру специјалних курсева стекну додатна знања о развоју и одликама уметности средњег века, као и да се припреме за виши ниво студијског програма.
Предуслови за полагање: Услови похађања дипломских академских студија прописани су Статутом Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: Предавања у оквиру специјалних курсева, вежбе, консултативна настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ж. Диби, Уметност и друштво у средњем веку, Београд 2001.
A. Grabar, L’Âge d’or de Justinien, de la mort de Théodose à l’Islam, Paris 1966.(= A. Grabar, The golden age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004
A. Grabar, Srednjovekovna umetnost istočne Evrope, Novi Sad 1969
A Documentary History of Art, Vol. I, ed. E. Gilmore Holt, Princeton 1981
L’art du Moyen Age: Occident, Byzance, Islam, dir. J.-P. Caillet, Paris 1995.
L’arte medievale nel contesto: 300-1300 : funzioni, iconografia, tecniche, red. P. Piva, Milano 2006
J. Snyder, H. Luttikhuizen, D. Verkerk, Art of the Middle Ages, Upper Saddle River (Prentice Hall) 2006
A. Grabar, Le premier art chretien (200-395), Paris 1966 (=A. Grabar, Early Christian art. From the rise of Christianity to the death of Theodosius, New York 1968).
↑↑↑